e Kursy

e Efekty

e Aktualnosci

e Szybkieczytanie

Ten tekst się przesuwa, więc weź go zmień

Alternative flash content

Requirements

Doświadczenie:

dolwiadczenieBierzemy cyklicznie udział w wielu projektach i inicjatywach edukacyjnych m.in. takich jak:

 • Finance Week, czyli cykl szkoleń na UŁ z zakresu ekonomii, finansów oraz rynków kapitałowych - warsztaty na pt: „Zastosowanie efektywnych notatek nielinearnych, tzw. Map Myśli w procesie kształcenia, na przykładzie wybranych zagadnień polityki regionalnej”
 • Dni Kariery na UŁ organizowane przez AIESEC - szkolenie pt: ,,Szybkie czytanie drogą do sukcesu i kariery”.
 • Uniwersytecka Akademia Umiejętności - szkolenie pt: ,,Mapy myśli jako skuteczna i nowoczesna forma notowania”

 • Dni Kariery na UG i PG szkolenie pt: ,,Szybkie czytanie drogą do sukcesu i kariery” oraz „Mapa myśli jako nowoczesna forma notowania dla studenta i managera”
 • NetVision 7, 8, 9 - Politechnika Gdańska - 4-dniowe ogólnopolskie Seminarium Biznesu i Nowych Technologii organizowane pod hasłem: „Bring a New Vision to your Business”. Zorganizowane przez naszą firmę warsztaty dotyczyły wykorzystania drzemiących w ludziach możliwości oraz roli dokształcania się przez całe życie. W tym celu przygotowaliśmy dwa warsztaty w ścieżkach: Psychologia w biznesie („Wykorzystanie technik szybkiego czytania w Biznesie”) oraz High-Tech i warsztat - „Mapy Myśli i ich wykorzystanie w zarządzaniu”.
 • Inżynierskie Targi Pracy, PG - „szybkie czytanie drogą do kariery i sukcesu”

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku - szkolenie pt. „Techniki szybkiego czytania”.
 • Dni Kariery, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny Sopot - „Podstawy szybkiego czytania i nowoczesne techniki pamięciowe”
 • Dni Kariery, Politechnika Gdańska, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Gdańsk - Podstawy szybkiego czytania i nowoczesne techniki pamięciowe

 • Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania - Mind Mapping - aktywna notatka dla studenta, jak i dla menagera”
 • Elsa, oddział Gdańsk, Ogólnopolski Obóz Adaptacyjny Studentów Prawa i Administracji - warsztaty „Podstawy szybkiego czytania i nowoczesne techniki pamięciowe”
 • Dni Kultury Studenckiej „4opak Akademicki 2010” - współorganizowanie imprezy

 • Dni Kariery, Uniwersytet Warszawski, Wydział Ekonomiczny - „Szybkie czytanie - jak wiele możesz zyskać dzięki tej technice”, „Mind Mapping jako doskonałe narzędzie w nauce i biznesie”
 • IV Opolski Festiwal Nauki - Politechnika Opolska - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji - warsztaty - „Zastosowanie notatek nielinearnych, tzw. map myśli w procesie kształcenia, na przykładzie wybranych zagadnień polityki regionalnej”.
 • Tydzień Efektywnego Studenta - Uniwersytet Opolski - warsztaty „Mapy Myśli w zakresie sporządzania i skutecznego oraz efektywnego notowania z książek oraz wykładów” oraz „Szybkie czytanie w zakresie technik szybkiego i efektywnego czytania”

 • Zdaj z Personą - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu - warsztaty „Szybkie czytani i notowanie metodą Map Myśli”
 • Gdańskie Liceum Ogólnokształcące - warsztaty szybkiego czytania dla młodzieży.
 • Fuji - San - Ośrodek Edukacji Prozdrowotnej - warsztaty szybkiego czytania i sporządzania Map Myśli 

Programy Unijne:

 1. 2007 r. Szkoła Marzeń finansowany z EFS - Zespół Szkół w Ryjewie - Szybkie czytanie i techniki pamięciowe

 1. 2007-2008 r. Kursy szybkiego czytania i efektywnego uczenia się w gminie Cedry Wielkie (Zespół Szkół w Cedrach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Wacławach)

 1. 2009 r. Projekt edukacyjny wyrównywania szans edukacyjnych uczniów klas 1-6 Szkoły Podstawowej w Pszczółkach „Otwórz swój umysł” finansowany ze środków UE i EFS, działanie 11 „Nauka szybkiego czytania i technik pamięciowych”.

 1. 2009 r. „Wakacyjne warsztaty szybkiego czytania i doskonalenia umysłu” dla dzieci i młodzieży na terenie 10 miejscowości gminy Lubsza w ramach projektu „Inicjatywa edukacji pozaszkolnej na obszarze wielskim”

 1. 2010-2011r. Lego Ergo Sum - Czytam więc jestem częścią szerszej społeczności - Realizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego Wspólnota Powiatowa w Garwolinie - projekt Realizowany w szkołach w: Dąbrowie, Izdebnie, Kępie Celejowskiej, Krzywdzie i Żabieńcu.

logo-stopka